Bruikbare antwoorden op sociale vraagstukken
Nieuwe naam vertrouwde gezichten
Door nieuwsgierigheid gedreven
Hoe ziet de toekomst van de arbeidsmarkt eruit

Helderheid scheppen

Onze opdrachtgevers worden geconfronteerd met steeds complexere sociale vraagstukken. Wij scheppen helderheid met onze analyses en verminderen zo onzekerheden voor beleidsmakers. We denken graag mee over de toepassing van nieuwe inzichten in beleid.

Netwerkorganisatie

We geloven in de kracht van netwerkorganisaties. Onze deskundigheid ligt bij onafhankelijk beleidsonderzoek en beleidsadvies op het gebied van sociaal-economische zaken. Bij de uitvoering van grote projecten en bij multidisciplinaire vraagstukken werken we samen met toonaangevende andere bureaus en specialisten.

Praktijk & wetenschap

Praktisch bruikbare kennis die ook wetenschappelijk verantwoord is: daar vragen beleidsmakers om. Wij zijn voor onze opdrachtgevers de oren en ogen in het veld. Daarbij laten we ons voeden door de wetenschap en de samenleving zelf.

Twee mensen schudden elkaar de hand. Tussen hen in staan twee bekers koffie en een laptop op tafel.

Waarom gebruiken rechthebbende werkgevers het LKV niet?

Werkgevers die mensen uit specifieke doelgroepen in dienst nemen, kunnen recht hebben op loonkostenvoordelen (LKV). Uit een eerdere evaluatie van de loonkostenvoordelen bleek een hoog niet-gebruik van circa 80 procent. Dit vormde aanleiding voor het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om in kaart te brengen wat redenen voor niet-gebruik zijn en wat de kenmerken zijn van deze werkgevers.
Waar knelt de WW

Waar knelt de WW

Op 16 november 2023 stuurde demissionair-Minister Van Gennip het onderzoeksrapport ‘Waar knelt de WW?’ naar de Tweede Kamer. Het rapport biedt volgens de Minister een goed overzicht van de verschillende knelpunten die WW-gerechtigden, werkgevers en de uitvoering in de praktijk ervaren. De rapportage wordt gebruikt om verder te werken aan de vereenvoudiging van de WW.

Verklaringen voor tekorten en overschotten

Gemeenten ontvangen van het Rijk een gebundelde uitkering om de bijstandsuitkeringen te kunnen betalen. Het bedrag dat de grotere gemeenten ontvangen is gebaseerd op de resultaten van een objectief verdeelmodel. Sommige gemeenten hebben meerjarig te maken met een forse tekort of een fors overschot op de gebundelde uitkering. Hoe komt dat? Bureaus AEF en De Beleidsonderzoekers deden er onderzoek naar.

Evaluaties

Met grondig evaluatie-onderzoek beantwoorden we
wezenlijke vragen van beleidsmakers, professionals en burgers.

Beleidsadvies

De Beleidsonderzoekers zetten hun inhoudelijke kennis
van sociale vraagstukken in om u beleidsadviezen te geven.

Onderzoek & Analyse

Betrouwbare informatie is essentieel voor het maken van
een weloverwogen beleidskeuze. De Beleidsonderzoekers
ondersteunen u met onderzoek en analyses bij het nemen
van beslissingen.

Monitoring

De Beleidsonderzoekers brengen resultaten van beleid
systematisch in kaart. Zo worden de beleidsopbrengsten voor
bestuurders, professionals, uitvoerders en burgers transparant.

Mirjam Engelen

Mirjam Engelen

Mirjam is partner bij De Beleidsonderzoekers. Het domein werk en inkomen heeft – met haar 25 jaar ervaring als onderzoeker, projectleider en manager – nog maar weinig geheimen voor haar. Mirjam is een resultaatgerichte en snelle denker die helder communiceert. Prettige samenwerking met de klant en met samenwerkingspartners staat voor haar voorop. Een project is voor haar goed geslaagd wanneer de klant tot nieuwe inzichten komt over de wijze waarop beleid werkt. Lees meer

E: mirjam@beleidsonderzoekers.nl
T: 06 26 50 86 03
LI: Mirjam

Lennart de Ruig

Lennart de Ruig

Lennart is partner bij De Beleidsonderzoekers. Hij heeft ruim 17 jaar ervaring als beleidsonderzoeker en projectleider op het brede terrein van sociale zaken en werkgelegenheid. Zijn aanpak is te typeren als analytisch, tactvol en klantgericht. Als maatschappijhistoricus is hij gewend om inzichten uit verschillende disciplines te combineren. Zijn inhoudelijke expertise strekt zich uit van re-integratie en participatie tot schuldhulpverlening en gezond en veilig werken. Lees meer

E: lennart@beleidsonderzoekers.nl
T: 06 48 31 35 67
LI: Lennart

Sonja van der Kemp

Sonja werkt als senior onderzoeker bij De Beleidsonderzoekers. Ze heeft ruim 20 jaar ervaring met onderzoek op het snijvlak van werk en gezondheid. Het gaat daarbij om thema’s als gezond en veilig werken, duurzame inzetbaarheid en re-integratie en participatie. Ze is zowel ervaren in het uitvoeren van beleidsevaluaties, als meer verkennende onderzoeken. Ze schrijft toegankelijke rapporten. De kennis en ervaringen van uitvoerende partijen en doelgroepen spelen daarbij vaak een belangrijke rol. Lees meer

E: sonja@beleidsonderzoekers.nl
T: 06-11 41 95 16
LI: Sonja

Jildou Talman

Jildou Talman

Jildou is onderzoeker. Begin 2019 behaalde ze cum laude haar onderzoeksmaster in sociale en organisatiepsychologie. Sindsdien werkt ze bij De Beleidsonderzoekers. Jildou is een breed inzetbare en ervaren kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeker. Jildou luistert graag en heeft veel ervaring opgedaan met het interviewen van mensen die op de een of andere manier te maken hebben met het sociale zekerheidssysteem. Jildou geniet van het schrijven van stukken en is handig met het maken van infographics. Lees meer

E: jildou@beleidsonderzoekers.nl
T: 06 29 42 40 82
LI: Jildou

Youri ten Hoeve

Youri ten Hoeve

Youri is onderzoeker. Hij is econoom en bijt zich graag vast in vraagstukken gerelateerd aan de arbeidsmarkt. Sinds 2020 is hij in dienst bij De Beleidsonderzoekers. Hij heeft in veel projecten te maken met de belangen van werkgevers en werknemers. In dit krachtenveld neemt Youri een onafhankelijke positie in. Youri is een gedreven onderzoeker die gewend is om complexe data om te zetten tot een helder rapport. Door het begrijpen van het verhaal achter de cijfers komt Youri zorgvuldig en analytisch tot de kern. Lees meer

E: youri@beleidsonderzoekers.nl
T: 06 27 65 60 53
LI: Youri

Noortje Hippert

Noortje Hippert

Noortje is onderzoeker en werkt sinds 2020 bij De Beleidsonderzoekers. Ze is afgestudeerd als psycholoog en altijd nieuwsgierig geweest naar mensen en maatschappelijke vraagstukken. Ze vindt het leuk om complex onderzoek begrijpelijk en inzichtelijk te maken. Noortje houdt van kwalitatief onderzoek. Haar open blik en sociale vaardigheden maken haar een gemakkelijke gesprekspartner voor zowel klanten als respondenten. Lees meer

E: noortje@beleidsonderzoekers.nl
T: 06 27 07 70 54
LI: Noortje

Wij werken samen met de volgende partners

Wij werken samen met seo economisch onderzoek - de wetenschap dat het goed is
Wij werken samen met Epsilon research
Wij werken samen met Significant APE
Wij werken samen met DESAN - research solutions
Wij werken samen met Blaauwberg
Wij werken samen met Mediad
Wij werken samen met Verwonderzoek
Wij werken samen met Zinziz - onderzoek - innovatie - ontwikkeling
Wij werken samen met Oberon - onderzoek en advies
Wij werken samen met Bureau Fris
Wij werken samen met Panteia - Research to Progress

Kennismaken? Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op

    Uw naam (verplicht)

    Uw e-mailadres (verplicht)

    Onderwerp

    Uw bericht