Bruikbare antwoorden op sociale vraagstukken
Nieuwe naam vertrouwde gezichten
Door nieuwsgierigheid gedreven
Hoe ziet de toekomst van de arbeidsmarkt eruit

Helderheid scheppen

Onze opdrachtgevers worden geconfronteerd met steeds complexere sociale vraagstukken. Wij scheppen helderheid met onze analyses en verminderen zo onzekerheden voor beleidsmakers. We denken graag mee over de toepassing van nieuwe inzichten in beleid.

Netwerkorganisatie

We geloven in de kracht van netwerkorganisaties. Onze deskundigheid ligt bij onafhankelijk beleidsonderzoek en beleidsadvies op het gebied van sociaal-economische zaken. Bij de uitvoering van grote projecten en bij multidisciplinaire vraagstukken werken we samen met toonaangevende andere bureaus en specialisten.

Praktijk & wetenschap

Praktisch bruikbare kennis die ook wetenschappelijk verantwoord is: daar vragen beleidsmakers om. Wij zijn voor onze opdrachtgevers de oren en ogen in het veld. Daarbij laten we ons voeden door de wetenschap en de samenleving zelf.

Op de afbeelding zijn twee mensen te zien, van wie de een in gebarentaal met de ander spreekt. Een gebarentolk wordt in Nederland als een voorziening gezien. De 'tolkenvoorziening' is een van de voorzieningen waarover dit onderzoek gaat.

Onderzoek naar (werk)voorzieningen

Heeft u een hulpmiddel, voorziening of jobcoach nodig om uw werk goed te doen? Dat zijn bijvoorbeeld: aangepast vervoer, communicatiehulpmiddelen, aangepaste stoelen of tafels. En gebruikt u naast die hulpmiddelen voor uw werk ook hulpmiddelen thuis of om een opleiding te volgen? Dan luisteren wij graag naar uw verhaal!

Hoe gaat het met de implementatie van de Banenafspraak bij de overheid?

De overheid moet in 2026 25.000 extra banen realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking, maar loopt achter op deze doelstelling. Voor het ministerie van SZW brachten De Beleidsonderzoekers in kaart hoe het staat met de implementatie van de Banenafspraak door middel van sectorale Werkagenda’s. Die werkagenda’s vervullen in de praktijk niet de rol zoals beoogd en dragen weinig bij aan extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Daarnaast bevat het onderzoek de schatting dat de overheid ongeveer 15.000 tot 17.000 banen indirect in de marktsector creëert via inkoop van diensten en social return on investment.

Grip op gegevensuitwisseling

Gegevensuitwisseling maakt het mogelijk dat sociale zekerheidswetten efficiënt zijn uit te voeren. De organisaties BWKI (onderdeel van UWV) en Inlichtingenbureau (IB) spelen hierin een belangrijke rol. Naar aanleiding van de evaluatie van de wet SUWI wenste het ministerie van SZW meer inzicht in de positionering en sturing van deze organisaties.

Evaluaties

Met grondig evaluatie-onderzoek beantwoorden we
wezenlijke vragen van beleidsmakers, professionals en burgers.

Beleidsadvies

De Beleidsonderzoekers zetten hun inhoudelijke kennis
van sociale vraagstukken in om u beleidsadviezen te geven.

Onderzoek & Analyse

Betrouwbare informatie is essentieel voor het maken van
een weloverwogen beleidskeuze. De Beleidsonderzoekers
ondersteunen u met onderzoek en analyses bij het nemen
van beslissingen.

Monitoring

De Beleidsonderzoekers brengen resultaten van beleid
systematisch in kaart. Zo worden de beleidsopbrengsten voor
bestuurders, professionals, uitvoerders en burgers transparant.

Mirjam Engelen

Mirjam Engelen

Mirjam is partner bij De Beleidsonderzoekers. Ze is een resultaatgerichte en snelle denker die helder communiceert. Het domein werk en inkomen heeft – met haar ervaring als onderzoeker, projectleider en manager – nog maar weinig geheimen voor haar. Met het einddoel voor ogen verzamelt ze de juiste informatie, legt verbanden en rapporteert helder en bondig. Een project is voor haar goed geslaagd wanneer de klant tot nieuwe inzichten komt over de wijze waarop beleid werkt. Lees meer

E: mirjam@beleidsonderzoekers.nl
T: 06 26 50 86 03
LI: Mirjam

Lennart de Ruig

Lennart de Ruig

Lennart is partner bij De Beleidsonderzoekers. Hij heeft 17 jaar ervaring als beleidsonderzoeker en projectleider op het brede terrein van sociale zaken en werkgelegenheid. Zijn aanpak is te typeren als analytisch, tactvol en klantgericht. Als maatschappijhistoricus is hij gewend om inzichten uit verschillende disciplines te combineren. Zijn inhoudelijke expertise strekt zich uit van re-integratie en participatie tot schuldhulpverlening en gezond en veilig werken. Lees meer

E: lennart@beleidsonderzoekers.nl
T: 06 48 31 35 67
LI: Lennart

Sonja van der Kemp

Sonja werkt als senior onderzoeker bij De Beleidsonderzoekers. Haar ervaring ligt vooral op het snijvlak van werk en gezondheid. Het gaat daarbij om thema’s als gezond en veilig werken, duurzame inzetbaarheid en re-integratie en participatie. Ze is zowel ervaren in het uitvoeren van beleidsevaluaties, als meer verkennende onderzoeken. Ze schrijft toegankelijke rapporten, waarbij ze kwalitatieve en kwantitatieve gegevens combineert om daarmee meer inzicht te bieden in vraagstukken. De kennis en ervaringen van uitvoerende partijen en doelgroepen spelen daarbij vaak een belangrijke rol. Lees meer

E: sonja@beleidsonderzoekers.nl
T: 06-11 41 95 16
LI: Sonja

Jildou Talman

Jildou Talman

Jildou is onderzoeker. Begin 2019 behaalde ze cum laude haar onderzoeksmaster in sociale en organisatiepsychologie. Ze doet gepassioneerd onderzoek op sociaalwetenschappelijk terrein en geniet van het schrijven van stukken in allerlei vormen en maten, gericht op een breed scala aan doelgroepen. Kwantitatieve studies zijn haar specialiteit, maar ze gelooft dat kwantitatieve studies vooral waardevol zijn in combinatie met een sterk opgezet kwalitatief onderzoek. Lees meer

E: jildou@beleidsonderzoekers.nl
T: 06 29 42 40 82
LI: Jildou

Youri ten Hoeve

Youri ten Hoeve

Youri is onderzoeker. Hij is in 2020 afgestudeerd als econoom en bijt zich graag vast in vraagstukken gerelateerd aan de arbeidsmarkt. Hij is een gedreven en leergierige onderzoeker die gewend is om complexe data om te zetten tot een helder beleidsadvies. Juist door het begrijpen van het verhaal achter de cijfers zet Youri zijn expertise in om zorgvuldig en analytisch tot de kern te komen. Lees meer

E: youri@beleidsonderzoekers.nl
T: 06 27 65 60 53
LI: Youri

Noortje Hippert

Noortje Hippert

Noortje is onderzoeker. Ze is recent afgestudeerd als psycholoog en altijd nieuwsgierig geweest naar maatschappelijke vraagstukken. Ze vindt het leuk om complex onderzoek begrijpelijk en inzichtelijk te maken. Haar open blik en sociale vaardigheden maken haar een gemakkelijke gesprekspartner voor zowel klanten als respondenten. Lees meer

E: noortje@beleidsonderzoekers.nl
T: 06 27 07 70 54
LI: Noortje

Wij werken samen met de volgende partners

Wij werken samen met seo economisch onderzoek - de wetenschap dat het goed is
Wij werken samen met Epsilon research
Wij werken samen met Significant APE
Wij werken samen met DESAN - research solutions
Wij werken samen met Blaauwberg
Wij werken samen met Mediad
Wij werken samen met Verwonderzoek
Wij werken samen met Zinziz - onderzoek - innovatie - ontwikkeling
Wij werken samen met Oberon - onderzoek en advies
Wij werken samen met Bureau Fris
Wij werken samen met Panteia - Research to Progress

Kennismaken? Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op

    Uw naam (verplicht)

    Uw e-mailadres (verplicht)

    Onderwerp

    Uw bericht