Bruikbare antwoorden op sociale vraagstukken
Nieuwe naam vertrouwde gezichten
Door nieuwsgierigheid gedreven
Hoe ziet de toekomst van de arbeidsmarkt eruit

Helderheid scheppen

Onze opdrachtgevers worden geconfronteerd met steeds complexere sociale vraagstukken. Wij scheppen helderheid met onze analyses en verminderen zo onzekerheden voor beleidsmakers. We denken graag mee over de toepassing van nieuwe inzichten in beleid.

Netwerkorganisatie

We geloven in de kracht van netwerkorganisaties. Onze deskundigheid ligt bij onafhankelijk beleidsonderzoek en beleidsadvies op het gebied van sociaal-economische zaken. Bij de uitvoering van grote projecten en bij multidisciplinaire vraagstukken werken we samen met toonaangevende andere bureaus en specialisten.

Praktijk & wetenschap

Praktisch bruikbare kennis die ook wetenschappelijk verantwoord is: daar vragen beleidsmakers om. Wij zijn voor onze opdrachtgevers de oren en ogen in het veld. Daarbij laten we ons voeden door de wetenschap en de samenleving zelf.

Grip op gegevensuitwisseling

Gegevensuitwisseling maakt het mogelijk dat sociale zekerheidswetten efficiënt zijn uit te voeren. De organisaties BWKI (onderdeel van UWV) en Inlichtingenbureau (IB) spelen hierin een belangrijke rol. Naar aanleiding van de evaluatie van de wet SUWI wenste het ministerie van SZW meer inzicht in de positionering en sturing van deze organisaties.

Zvw-pgb en bestaanszekerheid

Voor het geven van zorg aan ernstig zieke kinderen ontvangen sommige ouders een Zvw-pgb. Het geven van goede zorg is ingewikkeld en tijdsintensief. Ouders van ernstig zieke kinderen voelen zich soms genoodzaakt hun baan (deels) op te zeggen. Er kunnen financiële problemen ontstaan wanneer het pgb minder wordt of stopt omdat het kind minder zorg nodig heeft, opgenomen wordt in een instelling of ziekenhuis of omdat het kind komt te overlijden. Wij deden onderzoek naar deze problematiek.

Activerende dienstverlening WIA

Sinds 2017 zet UWV meer activerende dienstverlening in voor mensen die gedeeltelijk arbeidsgeschikt zijn (WGA-ontvangers). De Beleidsonderzoekers hebben een midterm review uitgevoerd over de ontwikkeling van de dienstverlening van UWV in de periode 2017 tot en met 2021. Dit rapport is in september 2022 naar de Tweede Kamer gestuurd.

Evaluaties

Met grondig evaluatie-onderzoek beantwoorden we
wezenlijke vragen van beleidsmakers, professionals en burgers.

Beleidsadvies

De Beleidsonderzoekers zetten hun inhoudelijke kennis
van sociale vraagstukken in om u beleidsadviezen te geven.

Onderzoek & Analyse

Betrouwbare informatie is essentieel voor het maken van
een weloverwogen beleidskeuze. De Beleidsonderzoekers
ondersteunen u met onderzoek en analyses bij het nemen
van beslissingen.

Monitoring

De Beleidsonderzoekers brengen resultaten van beleid
systematisch in kaart. Zo worden de beleidsopbrengsten voor
bestuurders, professionals, uitvoerders en burgers transparant.

Een compacte organisatie met een sterk netwerk

Beleidsonderzoek nieuwe stijl. Dat is waar de Beleidsonderzoekers voor staan. Wat dat betekent? Erkennen dat ons werk mensenwerk is. Dat vraagt om een compact team en een persoonlijke benadering. En dat betekent ook dat wij echte specialisten zijn. Waar nodig werken we graag samen met andere organisaties die iets extra’s kunnen toevoegen.

Mirjam Engelen
Mirjam Engelen

Mirjam Engelen

Mirjam is partner bij De Beleidsonderzoekers. Ze is een resultaatgerichte en snelle denker die helder communiceert. Het domein werk en inkomen heeft – met haar ervaring als onderzoeker, projectleider en manager – nog maar weinig geheimen voor haar. Met het einddoel voor ogen verzamelt ze de juiste informatie, legt verbanden en rapporteert helder en bondig. Een project is voor haar goed geslaagd wanneer de klant tot nieuwe inzichten komt over de wijze waarop beleid werkt. Lees meer

E: mirjam@beleidsonderzoekers.nl
T: 06 26 50 86 03
LI: Mirjam

Peter Donker van Heel

Peter is partner bij De Beleidsonderzoekers. Hij is een zeer ervaren onderzoeker, adviseur en manager op sociaal terrein die met veel energie nieuwe uitdagingen aangaat. Goede communicatie met de opdrachtgever staat bij hem voorop. Zijn inhoudelijke expertise ligt vooral op het terrein van de arbeidsmarkt, arbeidsvoorwaarden, arbeidsverhoudingen, beroepsonderwijs en sociale zekerheid. In 2015 is hij bij de EUR gepromoveerd op een proefschrift over het definiëren en meten van vacatures. Lees meer

E: peter@beleidsonderzoekers.nl
T: 06 26 50 86 20
LI: Peter

Lennart de Ruig
Lennart de Ruig

Lennart de Ruig

Lennart is partner bij De Beleidsonderzoekers. Hij heeft 15 jaar ervaring als beleidsonderzoeker en projectleider op het brede terrein van sociale zaken en werkgelegenheid. Zijn aanpak is te typeren als analytisch, tactvol en klantgericht. Als maatschappijhistoricus is hij gewend om inzichten uit verschillende disciplines te combineren. Zijn inhoudelijke expertise strekt zich uit van re-integratie en participatie tot schuldhulpverlening en gezond en veilig werken. Lees meer

E: lennart@beleidsonderzoekers.nl
T: 06 48 31 35 67
LI: Lennart

Jildou Talman
Jildou Talman

Jildou Talman

Jildou is onderzoeker. Begin 2019 behaalde ze cum laude haar onderzoeksmaster in sociale en organisatiepsychologie. Ze doet gepassioneerd onderzoek op sociaalwetenschappelijk terrein en geniet van het schrijven van stukken in allerlei vormen en maten, gericht op een breed scala aan doelgroepen. Kwantitatieve studies zijn haar specialiteit, maar ze gelooft dat kwantitatieve studies vooral waardevol zijn in combinatie met een sterk opgezet kwalitatief onderzoek. Lees meer

E: jildou@beleidsonderzoekers.nl
T: 06 29 42 40 82
LI: Jildou

Youri ten Hoeve
Youri ten Hoeve

Youri ten Hoeve

Youri is onderzoeker. Hij is in 2020 afgestudeerd als econoom en bijt zich graag vast in vraagstukken gerelateerd aan de arbeidsmarkt. Hij is een gedreven en leergierige onderzoeker die gewend is om complexe data om te zetten tot een helder beleidsadvies. Juist door het begrijpen van het verhaal achter de cijfers zet Youri zijn expertise in om zorgvuldig en analytisch tot de kern te komen. Lees meer

E: youri@beleidsonderzoekers.nl
T: 06 27 65 60 53
LI: Youri

Noortje Hippert
Noortje Hippert

Noortje Hippert

Noortje is junior onderzoeker. Ze is recent afgestudeerd als psycholoog en altijd nieuwsgierig geweest naar maatschappelijke vraagstukken. Ze vindt het leuk om complex onderzoek begrijpelijk en inzichtelijk te maken. Haar open blik en sociale vaardigheden maken haar een gemakkelijke gesprekspartner voor zowel klanten als respondenten. Lees meer

E: noortje@beleidsonderzoekers.nl
T: 06 27 07 70 54
LI: Noortje

Sonja van der Kemp

Sonja werkt als senior onderzoeker bij De Beleidsonderzoekers. Haar ervaring ligt vooral op het snijvlak van werk en gezondheid. Het gaat daarbij om thema’s als gezond en veilig werken, duurzame inzetbaarheid en re-integratie en participatie. Ze is zowel ervaren in het uitvoeren van beleidsevaluaties, als meer verkennende onderzoeken. Ze schrijft toegankelijke rapporten, waarbij ze kwalitatieve en kwantitatieve gegevens combineert om daarmee meer inzicht te bieden in vraagstukken. De kennis en ervaringen van uitvoerende partijen en doelgroepen spelen daarbij vaak een belangrijke rol. Lees meer

E: sonja@beleidsonderzoekers.nl
T: 06-11 41 95 16
LI: Sonja

Wij werken samen met de volgende partners

Wij werken samen met seo economisch onderzoek - de wetenschap dat het goed is
Wij werken samen met Epsilon research
Wij werken samen met Significant APE
Wij werken samen met DESAN - research solutions
Wij werken samen met Blaauwberg
Wij werken samen met Mediad
Wij werken samen met Verwonderzoek
Wij werken samen met Zinziz - onderzoek - innovatie - ontwikkeling
Wij werken samen met Oberon - onderzoek en advies
Wij werken samen met Bureau Fris
Wij werken samen met Panteia - Research to Progress

Kennismaken? Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op

    Uw naam (verplicht)

    Uw e-mailadres (verplicht)

    Onderwerp

    Uw bericht