Evaluatiekader gepubliceerd voor het Actieplan “Perspectief voor vijftigplussers”

Minister Asscher heeft de Tweede Kamer ingelicht over de wijze waarop het Actieplan “Perspectief voor vijftigplussers” geëvalueerd wordt. De evaluatiemethoden zijn beschreven in het rapport van De Beleidsonderzoekers.

De maatregelen in het Actieplan moeten vijftigplussers ondersteunen bij het vinden van een nieuwe baan en hen wendbaarder maken op de arbeidsmarkt, en moeten ertoe leiden dat werkgevers minder terughoudend zijn bij het aannemen van vijftigplussers. Om tot een goede monitoring en evaluatie te komen, heeft de Minister bij de uitwerking van het actieplan door De Beleidsonderzoekers samen met Epsilon Research een evaluatiekader laten opstellen voor de maatregelen die vanuit het ministerie van SZW in gang zijn gezet. Lees meer.

Lennart de Ruig

E: lennart@beleidsonderzoekers.nl
T: 06 48 31 35 67
LI: Lennart