Lennart de Ruig

Lennart is sinds 2005 actief als beleidsonderzoeker en projectleider in het sociale domein. Hij heeft tientallen onderzoeksprojecten uitgevoerd en begeleid, zowel projecten met een kwantitatief karakter als projecten met een kwalitatief karakter. De aanpak van Lennart is te typeren als analytisch en klantgericht. Zijn doorzettingsvermogen komt goed van pas bij complexe projecten.

E: lennart@beleidsonderzoekers.nl
M: 06 48 31 35 67
LI: Lennart

Achtergrond

Lennart studeerde in 2004 af als maatschappijhistoricus aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij werkte als beleidsonderzoeker bij Research voor Beleid en werd in 2008 projectleider/accountmanager bij Panteia. Zijn dienstverbanden bij deze bureaus kenmerkten zich door een sterke gedrevenheid om tijdig beleidsrelevante informatie te geven die opdrachtgevers kunnen gebruiken voor besluitvorming. Tot zijn klantenkring behoren ministeries (vooral SZW, maar ook VWS en BZK), gemeenten, adviesorganen, uitvoeringsinstellingen en O&O-fondsen.

Expertise

  • Schuldhulpverlening en armoedebeleid
  • Re-integratie en participatie
  • Gezond en veilig werken
  • Evaluatie-onderzoek
  • Gedragsverandering en beleidstheorieĆ«n

De Beleidsonderzoekers

Zijn keuze voor het ondernemerschap bij De Beleidsonderzoekers komt voort uit de overtuiging dat hij als ondernemer beter werk kan afleveren. Klanten vragen om een grote betrokkenheid, om specialisten die het werk ook zelf uitvoeren. Werken bij De Beleidsonderzoekers geeft hem de ruimte en energie om klanten het beste te bieden.