Marjolein Sax

Marjolein heeft ruime ervaring met onderzoek in het sociale domein. Haar focus ligt op kwalitatief onderzoek. Ze is zeer bedreven in documentenstudie en diepte-interviews met diverse mensen, variërend van beleidsmakers en bestuurders tot Wajongers of uitkeringsgerechtigden en is in staat over de resultaten van onderzoek helder te rapporteren. Ze hecht sterk aan een goede samenwerking met opdrachtgevers en stakeholders, zonder haar onafhankelijke en analytische houding te verliezen.

E: marjolein@beleidsonderzoekers.nl
M: 06 11 41 95 16
LI: Marjolein

Achtergrond

Marjolein studeerde geschiedenis in Leiden, waar ze in 2014 haar master afrondde. In datzelfde jaar begon ze als onderzoeker bij Panteia, op het gebied van sociale vraagstukken. Daar zette zij ook haar eerste stappen als projectleider. Sinds 2018 werkt Marjolein bij De Beleidsonderzoekers. Ze werkt en werkte onder andere voor diverse ministeries (SZW, VWS, BZK), brancheorganisaties en gemeentelijke rekenkamers.

Expertise

  • Re-integratie en participatie
  • Gezond en veilig werken
  • Samenwerking tussen uitvoeringsorganisaties
  • WMO en sociale wijkteams
  • Arbeidsmarktmobiliteit en werkgelegenheid

De Beleidsonderzoekers

Een hoog gespecialiseerd onderzoeksbureau met sterke collega’s was voor Marjolein een logische keuze. De Beleidsonderzoekers heeft veel expertise in huis, waardoor opdrachtgevers hun vraag altijd goed beantwoord zien. Alle aandacht gaat uit naar het resultaat voor de klant en dat is waar het Marjolein om gaat.