Financiële belemmeringen overgang dagbesteding naar werk