Youri ten Hoeve

Youri is een gedreven onderzoeker die zich vanuit een economisch perspectief bezighoudt met sociale vraagstukken. Hij heeft door zijn achtergrond en opleiding een affiniteit met de arbeidsmarkt ontwikkeld. Daarnaast is hij, door zijn internationale ervaring, gewend aan het werken in een nieuwe omgeving en het analyseren van sociale vraagstukken vanuit een breed perspectief. Daarbij staat een onafhankelijke, maar kritische houding centraal. Het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek, of het analyseren van complexe databestanden, met als doel om maatschappelijke vraagstukken op te lossen is wat Youri drijft.

E: youri@beleidsonderzoekers.nl
M: 06 27 65 60 53
LI: Youri

Achtergrond

Hoe een economie zich in de praktijk manifesteert is iets wat Youri al van jongs af aan intrigeert. Zijn bachelor in International Business heeft hem, onder andere door een periode in Taiwan, internationale ervaring gebracht, maar zijn ambitie lag meer het werk in het sociale domein. Tijdens een Double Degree master in Economic Development and Growth aan de Rijksuniversiteit Groningen (cum laude) en Lunds Universitet in Zweden ontwikkelde Youri een affiniteit met wetenschappelijk onderzoek. In zijn opleiding was econometrie weliswaar belangrijk, maar stond het begrijpen van het verhaal achter de cijfers centraal. Juist in beleidsonderzoek is het belangrijk dat zowel de cijfers als het verhaal geanalyseerd en helder overgebracht worden.

Zijn interesse ligt in het bijzonder bij de arbeidsmarkt. Zijn eerste masterscriptie ging dan ook over de rol die vakbonden, cao’s en het minimumloon hebben op de inkomensongelijkheid en arbeidsparticipatie in ontwikkelingslanden. In zijn tweede scriptie onderzocht Youri door middel van een differences-in-differences analyse het effect van arbeidsmarktbeleid op de positie van interne arbeidsmigranten in China. Dergelijke complexe vraagstukken gaat Youri niet uit de weg, maar ziet hij juist als een uitdaging. Zijn studie in ontwikkelingseconomie is in zijn optiek ook in Nederland relevant, omdat een economie eigenlijk nooit uitontwikkeld is, zeker met een arbeidsmarkt in een continu veranderende wereld.

Expertise

  • Arbeidsmarkt
  • Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
  • Kwantitatief onderzoek

De Beleidsonderzoekers

Met zijn leergierigheid is het voor Youri ideaal om in een klein team van experts te opereren. Bij de Beleidsonderzoekers leert hij om zijn wetenschappelijke kennis om te zetten in een voor de klant bruikbaar advies. Samenwerken met gedreven collega’s is voor Youri de ideale plek om zich te ontwikkelen als onderzoeker.